Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejProgram Aktywności Lokalnej GRZEGÓRZKI „Aktywni razem"

Katarzyna Biernat @ wt., 08/02/2011 - 13:47

Ten program zakończył swoją działalność.

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywni Razem” działa w ramach projektu „Pora na aktywność”  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców dzielnicy Grzegórzki i osób związanych z tą dzielnicą zawodowo, społecznie, edukacyjnie poprzez wspieranie inicjatyw obywatelskich, tak aby rosła integracja lokalnej społeczności i jakość życia mieszkańców niezależnie od wieku.

Naszym pierwszym działaniem było przeprowadzenie, wśród mieszkańców Dzielnicy Grzegórzki Zachód, anonimowych ankiet, które posłużyły do opracowania Mapy zasobów i potrzeb dzielnicy. Jej wyniki zostały przedstawione podczas debaty obywatelskiej 28 maja 2010 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele zaproszonych instytucji i mieszkańcy Dzielnicy. Po zakończonej prezentacji uczestnicy debaty dzielili się swoimi uwagami i obserwacjami, a także mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec Programu Aktywności Lokalnej .

 

Kontakt:
 

Punkt Aktywności Lokalnej GRZEGÓRZKI

ul. Semperitowców 13
(dawna siedziba Biblioteki Publicznej)
tel.: 12 421-17-99 lub 780-511-836

e-mail: biernaka [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Pracownicy:

Katarzyna Biernat - animator lokalny

Ewa Galicka - starszy pracownik socjalny

Małgorzata Natkaniec - starszy pracownik socjalny


logo POKL MOPS UE