Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjnyProgram Aktywności Lokalnej Znaczenie Rodziny

Barbara Bartkiewicz @ pt., 14/02/2014 - 13:18

Dane kontaktowe:

Adres:                     ul. Ugorek 1
Animator:              Maria Pawłowicz, Barbara Bartkiewicz
Telefon:                  780 616 322, 660 637 860

Program Aktywności Lokalnej Znaczenie Rodziny działa w ramach projektu „Pora na aktywność” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program adresowany jest do mieszkańców Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów.

W programie przewidziane są atrakcyjne zajęcia, warsztaty, szkolenia, poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, imprezy integracyjne, organizacja miejsca do wspólnych spotkań, wypoczynku oraz fachowa pomoc w realizacji pomysłów, marzeń i planów mieszkańców.

Planowane są:

• Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych poprzez organizacje warsztatów i zajęć o tematyce kulinarno – dietetycznej, fotograficznej, rękodzieła artystycznego oraz z zakresu podstaw korzystania z komputera jako narzędzia wspomagającego edukację i komunikację dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów

• Uczestnictwo w grupach , świetlicach i klubach samopomocowych działających na naszym terenie tj. grupy edukacyjno wspierające dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, grupy psychoterapeutyczne dla osób chorujących psychicznie

• Wsparcie indywidualne w ramach Punktu Porad Obywatelskich: prawnik, pracownik socjalny, inni specjaliści w zależności od zgłoszonych potrzeb, spotkania i rozmowy z animatorem lokalnym

• Organizacje wolontariatu dla osób z problemami w obszarze zdrowia psychicznego w zakresie wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku poprzez towarzyszenie w różnych działaniach

• Poradnictwo psychologiczne – spotkania indywidualne z psychologiem

• Spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym

• Spotkania i imprezy o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, ekologicznym – w ramach których planuje się organizację Dnia Rodziny w maju br. oraz wyjścia do placówek kulturalnych (kino, teatr), instytucji zapewniających wsparcie środowiskowe osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz miejsc rekreacyjnych (parki, ogrody, stadiony, hale sportowe itp.)

• akcje społeczne, których celem jest poprawa społecznego odbioru problemu zaburzeń psychicznych i pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie w Polsce m.in. w corocznie organizowanym na terenie Małopolski i obchodzonym „Dniu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie”, a także „Dniu Walki z Depresją "

Serdecznie zapraszamy do współpracy


logo POKL MOPS UE