Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejProgram Aktywności Lokalnej Ugorek

Ewa Galicka @ pt., 22/02/2013 - 11:24

Program Aktywności Lokalnej Ugorek działa w ramach projektu „Pora na aktywność”  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównymprogramu jest wzrost aktywności i zaangażowania w życie osiedla mieszkańców i osób związanych zawodowo, społecznie, edukacyjnie z osiedlem Ugorek.

Działaniami PAL zostaną objęci mieszkańcy osiedla Ugorek  i osoby związane zawodowo, społecznie, edukacyjnie z osiedlem Ugorek oraz ich najbliższe otoczenie, wśród nich osoby korzystające z pomocy MOPS.

W ramach PAL chcemy pomagać mieszkańcom Ugorka przy realizacji inicjatyw sąsiedzkich, dzielnicowych oraz innych aktywności poprawiających relacje sąsiedzkie, wygląd osiedla czy jakość życia. Będziemy zatem upowszechniaćinformacje przydatne do rozwiązywania życiowych spraw mieszkańców, np. o zasobach instytucjonalnych z tego rejonu. Pomagać w organizowaniu  spotkań dotyczących wspólnych inicjatyw, debat społecznych, tworzeniu wolontariat i innych form współdziałania mieszkańców ze sobą i z lokalnymi instytucjami. Będzie udostępnione poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, kształcenie liderów, warsztaty, które wzmocnią indywidualne lub grupowe inicjatywy mieszkańców osiedla. Będzie możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu oraz przeglądania aktualnych ofert pracy z GUP.

Zapraszamy do zastanawiania się jak można wspólnymi siłami zmienić wygląd i życie osiedla. Pewnie nie wszystkie pomysły będzie można realizować od razu, ale powoli, powolutku….. . Zachęcamy do przekazywania swoich opinii, wniosków, spostrzeżeń dotyczących osiedla, jego mieszkańców, możliwości i problemów. Prosimy o dzielenie się własnymi pomysłami na różne formy aktywności społecznej. Wszystkich, którzy chcą i mogą zaangażować swoje umiejętności, pasje lub włączyć się w działania wolontaryjne zachęcamy do kontaktu.

Kontakt: Program Aktywności Lokalnej Ugorek

Kraków, ul. Ugorek 1(parter)

tel.: 780-511-836, 660-637-859

 e-mail: palugorek [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Pracownicy:

animatorki lokalne: Katarzyna Biernat,  Ewa Galicka

Mapka dojazdu:


logo POKL MOPS UE