Program Aktywności Lokalnej Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejProgram Aktywności Lokalnej „Azory”

Aneta Waszczuk @ pt., 07/02/2014 - 11:14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia nr 2 realizuje w ramach projektu „Pora na aktywność” Program Aktywności Lokalnej (PAL) „Nasze Sprawy”. Program od stycznia realizowany jest przy ul. Modrzejewskiej 8, a jego odbiorcami są mieszkańcy Azorów. 

Celem programu jest aktywizacja społeczna i wzrost integracji mieszkańców osiedla Azory, wzmocnienie ich w pełnieniu ról społecznych oraz zaangażowanie na rzecz społeczności. W ramach Programu ma powstać lokalne miejsce integrujące społeczność, pozwalające na miłe spędzenie wolnego czasu przy kawie czy herbacie.

 

Animatorzy realizujący Program chcą pomagać mieszkańcom przy realizacji inicjatyw sąsiedzkich oraz innych aktywności poprawiających relacje sąsiedzkie i jakość życia. Planowane są warsztaty, imprezy integracyjne, poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, organizacja wolontariatu, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, organizacja poradnictwa specjalistycznego, warsztaty edukacyjne dla rodziców, zajęcia komputerowe.

 

Już teraz z inicjatywy mieszkańcówzaczęło funkcjonować kółko szachowe, zajęcia z haftu oraz spotkania dla kobiet „Chwila dla Siebie”. Jednocześnie można także skorzystać
z darmowych porad specjalistów tj. psychologa i doradcy zawodowego, a także z Punktu Informacji Obywatelskiej, gdzie uzyska się informacje na temat działalności i dostępu do innych instytucji, pomocy dla osób bezrobotnych w poszukiwaniu aktualnych ofert pracy oraz porad w innych kwestiach, z którymi zwrócą się mieszkańcy.

 

Obecne zajęcia:

 

Punkt Informacji Obywatelskiej: poniedziałek – piątek 8.00 – 11.00

Spotkania dla kobiet „Chwila dla Siebie”: wtorek 11.00-13.30

Kółko szachowe: środa 13.00-15.30

Zajęcia z haftu: czwartek 11.00-13.00

Poradnictwo specjalistyczne –psycholog: środa 12.00-15.00

 

W ramach PAL cyklicznie odbywać się będą debaty obywatelskie, spotkania informacyjne, spotkania okolicznościowe, spotkania grupy liderskiej, działania o charakterze środowiskowym. Animatorzy zachęcają mieszkańców Azorów do zgłaszania pomysłów, inicjatyw i działań na rzecz swojej społeczności.

 

 

Kontakt: Program Aktywności Lokalnej „Nasze Sprawy…”

31-302 Kraków, ul. Modrzejewskiej 8

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.30

tel.: 660-637-831,  e-mail: bugajma [at] mops [dot] krakow [dot] pl  waszczan [at] mops [dot] krakow [dot] pl

Pracownicy:

animator lokalny – Aneta Waszczuk
animator lokalny – Marzena Bugaj


logo POKL MOPS UE