Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejSpotkanie Integracyjne Osób Niskiego Wzrostu

Elżbieta Mączka @ pt., 13/05/2011 - 12:03

W dniu 4.05.2011r. w Punkcie Aktywności Lokalnej przy ul. Dobrego Pasterza 72 odbyło się spotkanie grupy integracyjnej osób niskiego wzrostu. Z inicjatywy pracowników socjalnych MOPS F-1 i grupy osób niskorosłych spotkania przybierają interesującą formę spotkań tematycznych z niektórych dziedzin medycznych. W wymienionym dniu na spotkanie przyjął zaproszenie Pan dr n med. Jerzy Sułko, specjalista z dziedziny ortopedii dziecięcej, który wygłosił wykład z dziedziny swojej wiedzy, a następnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania.   

Jeszcze raz składamy Panu dr Jerzemu Sułko serdeczne podziękowania za poświęcony czas i zrozumienie potrzeb osób przewlekle chorych w tym dzieci.

Następne spotkanie zaplanowane jest na dzień 6.06.2011r. godz. 17.00 z udziałem przedstawiciela PEFRON.  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematem niskorosłości.

Czytaj całość »


HARMONOGRAM PAL GRZEGÓRZKI - MAJ 2011

Katarzyna Biernat @ pon., 16/05/2011 - 12:32

Czytaj całość »


PAL Grzegórzki i Krakowska Akademia - wspólny projekt

Katarzyna Biernat @ śr., 18/05/2011 - 10:46

Czytaj całość »


PAL Sikorki - nasze lutowe wyjścia

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 20/05/2011 - 06:14

 

W ramach działań Program Aktywności Lokalnej „Sikorki” zorganizowane zostały dwa wyjścia dla młodzieży i dzieci podczas ferii:

Czytaj całość »


Wiosenne porządki na Sikorkach

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 20/05/2011 - 06:42

 
 
16 kwietnia br. odbyło się wielkie przedświąteczne sprzątanie terenu wokół bloku przy ul. Sikorki 15. Mieszkańcy, zachęceni przez animatora lokalnego z PAL ochoczo zabrali się do pracy. Wszyscy zosatli uzbrojeni w ekwipunek, zakupiony na potrzeby Programu Aktywności Lokalnej „Sikorki” z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W porządkowanie otoczenia bloku zaangażowali się wszyscy: dzieci, młodzież oraz dorośli. W ruch poszły miotły, łopaty, grabie, wiadra i taczki. Wspólnymi siłami doprowadzono zaniedbany teren do czystości.
 
Akcja sprzątania wokół bloku była częścią działań związanych z obchodami Dni Ziemi. W ramach akcji mieszkańcy bloku przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia gromadzili surowce wtórne.
Czytaj całość »


11.05.2011 odbyło się spotkanie mieszkańców bloku przy ul. Józefińskiej 24a

Anna Dudek @ śr., 25/05/2011 - 11:10

Dnia 11.05.2011r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul.Józefińskiej 24a.

Spotkanie odbyło się w mieszkaniu uczestnika PAL.

Na spotkaniu poruszono temat zagospodarowania terenu na około bloku oraz likwidacji baraków znajdujących się obok śmietnika.

Mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły, jak zagospodarować teren po likwidacji baraków, znajdujących się obok śmietnika, mieszkańcy mieli różne propozycje, np.  stworzenie małego placyku zabaw dla dzieci, utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych albo zagospodarować teren zielenią.

Mieszkańcy zgłosili też problem parkowania samochodów dostawczych przy samej klatce,

Następnie poruszono temat założenia wodomierzy.

Uczestnicy PAL wyrazili swoją opinie na temat lokalu, w którym miałaby się mieścić siedziba  PAL, mieszkańcy widzą taką potrzebę.

Na koniec animator lokalny zaproponował zorganizowanie ogniska integracyjnego, mieszkańcy mają zgłaszać pomysły dot. tej propozycji.

Czytaj całość »


Spotkanie w PAL "Siła Rodziny",ul.Urzednicza 20/3

Justyna Mańka @ wt., 31/05/2011 - 14:56

19.05 .2011 oraz 24.05.2011 odbyło się  spotkanie pracowników socjalnych z Fili Nr7 z pracownikami PAL dla Dz.V i VII-„Siła Rodziny”.

Dnia 19.05.2011 oraz 24.05.2011 w siedzibie PAL „Siła Rodziny ”przy  ul.Urzędniczej 20/3 odbyły się spotkania pracowników socjalnych z Filii Nr 7 mieszczącej się przy al.Słowackiego 46  z  pracownikami PAL „Siła Rodziny”. Celem spotkania było m.in. przybliżenie  oferty  Klubu Rodziny / kino, Aqua Park gry terenowe/ istniejącego ramach Programu Aktywności Lokalnej, zapoznanie z planami  zajęć dla rodziców i młodzieży  ze specjalistami /pedagogiem,psychologiem/ oraz zainicjowanie dobrej praktyki we wspólnych działaniach na rzecz Beneficjentów. 

Czytaj całość »


19.05 i 24.05.2011r. Spotkanie w PAL "Siła Rodziny" przy ul.Urzędniczej 20/3

Justyna Mańka @ wt., 31/05/2011 - 19:27

19.05 .2011 oraz 24.05.2011 odbyło się  spotkanie pracowników socjalnych z Fili Nr7 z pracownikami PAL dla Dz.V i VII-„Siła Rodziny”.

Czytaj całość »


27.05.2011r. Spotkanie w PAL "Siła Rodziny"- inauguracja działalności "Klubu Rodziny"

Justyna Mańka @ wt., 31/05/2011 - 19:58

W dniu 27 maja 2011r. rozpoczął działalność "Klub Rodziny". Klub jest prowadzony przez pedagoga i psychologa, a głównym jego celem jest   aktywizacja całych rodzin. Poprzez , współpracę ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, animatorem lokalnym i wolontariuszami, pragniemy osiągnąć m.in. następujące cele:

  1. zwiększenie aktywności w zakresie korzystania z dostępnej oferty kulturalnej,
  2. promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego,
  3. integrację uczestników ze środowiskiem,
  4. zwiększenie umiejętności pracy w grupie.

W ramach Klubu Rodziny planujemy działanie:

  • Dyskusyjnego Klubu Filmowego,
  • Warsztatów Parateatralnych,
  • Klubu Aktywnej Rekreacji.

Pierwsze spotkanie miało charakter wprowadzający i informacyjny.

Czytaj całość »
logo POKL MOPS UE