Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejWyjazd studyjny do Wieprza

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 12/11/2010 - 10:52

18 października w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej „Sikorki” odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Wieprz. Wzięli w nim udział uczestnicy treningu kompetencji społecznych. Głównym punktem wycieczki była wizyta w miejscowym Centrum Integracji Społecznej, gdzie dzięki uprzejmości pana Jerzego Hermy uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce sprawdza się idea aktywizacji zawodowej i społecznej. Pan Herma, koordynator projektu, podzielił się swoimi doświadczeniami, odbyła się ciekawa dyskusja o planach zawodowych uczestników wyjazdu oraz o możliwościach ich realizacji. Grupa zobaczyła altanę parkową zbudowaną w ramach prac społecznie użytecznych.

Czytaj całość »


Wyjazd studyjny do Wieprza

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 12/11/2010 - 10:52

Czytaj całość »


Program Aktywności Lokalnej - zmienia otoczenie i ludzi

Anna Dudek @ czw., 25/11/2010 - 15:57

PAL to ogólnie stosowany skrót nazwy Programu Aktywności Lokalnej. PAL-e powstają w całej Polsce. Z inicjatywą wychodzą mieszkańcy, pracownicy socjalni, animatorzy lokalni, którzy zauważają potrzebę pracy w danym środowisku. PAL-e są miejscami, które mają sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Tworzone z myślą o mieszkańcach wychodzą naprzeciw ich potrzebom, rozwijając ich inicjatywy, podejmując wspólne działania na rzecz otoczenia , oferując zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, grupy wsparcia, pomoc specjalistów.

Jednym z takich miejsc jest PAL „Stworzyć miejsce do życia", które swoim działaniem obejmuje mieszkańców bloku socjalnego przy ulicy Józefińskiej. Współpraca mieszkańców i animatora lokalnego owocuje realizacją warsztatów dla młodzieży, edukacyjnymi wycieczkami dla dzieci. Mieszkańcy mogą też korzystać z porady specjalistów i spotkań z przedstawicielami służb miejskich.

Czytaj całość »
logo POKL MOPS UE