Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej PAL „Sikorki" - Pierwszy piknik integracyjny Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Wolontariusze w PAL Józefińska Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności Lokalnej Program Aktywności LokalnejWyjazd studyjny do Wieprza

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 12/11/2010 - 10:52

18 października w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej „Sikorki” odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Wieprz. Wzięli w nim udział uczestnicy treningu kompetencji społecznych. Głównym punktem wycieczki była wizyta w miejscowym Centrum Integracji Społecznej, gdzie dzięki uprzejmości pana Jerzego Hermy uczestnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce sprawdza się idea aktywizacji zawodowej i społecznej. Pan Herma, koordynator projektu, podzielił się swoimi doświadczeniami, odbyła się ciekawa dyskusja o planach zawodowych uczestników wyjazdu oraz o możliwościach ich realizacji. Grupa zobaczyła altanę parkową zbudowaną w ramach prac społecznie użytecznych.

Czytaj całość »


Wyjazd studyjny do Wieprza

Dorota Głowacka-Prus @ pt., 12/11/2010 - 10:52

Czytaj całość »


Program Aktywności Lokalnej - zmienia otoczenie i ludzi

Anna Dudek @ czw., 25/11/2010 - 15:57

PAL to ogólnie stosowany skrót nazwy Programu Aktywności Lokalnej. PAL-e powstają w całej Polsce. Z inicjatywą wychodzą mieszkańcy, pracownicy socjalni, animatorzy lokalni, którzy zauważają potrzebę pracy w danym środowisku. PAL-e są miejscami, które mają sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Tworzone z myślą o mieszkańcach wychodzą naprzeciw ich potrzebom, rozwijając ich inicjatywy, podejmując wspólne działania na rzecz otoczenia , oferując zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, grupy wsparcia, pomoc specjalistów.

Jednym z takich miejsc jest PAL „Stworzyć miejsce do życia", które swoim działaniem obejmuje mieszkańców bloku socjalnego przy ulicy Józefińskiej. Współpraca mieszkańców i animatora lokalnego owocuje realizacją warsztatów dla młodzieży, edukacyjnymi wycieczkami dla dzieci. Mieszkańcy mogą też korzystać z porady specjalistów i spotkań z przedstawicielami służb miejskich.

Czytaj całość »
logo POKL MOPS UE